Annons

150 miljoner till centrallager

Ahlsell investerar ytterligare 150 MSEK i det svenska centrallagret med syftet att öka kapaciteten och automationsgraden.

Redan 2015 meddelade Ahlsell att en genomgripande investering om 300 MSEK skulle genomföras i centrallagret i Hallsberg för att möta ökade volymer och öka automationsgraden. Nu utökas investeringen med 150 MSEK. Resultatet kommer att innebära en påtaglig kapacitetsökning, bättre nyttjande av lagerytan samt ett effektivare produktionsflöde. Avtal med underleverantörer har tecknats och färdigställande är beräknat till början av 2020.
Den totala pågående investeringen i centrallagret kommer därmed att uppgå till cirka 450 MSEK, av vilken fastighetsägaren kommer att finansiera cirka 200 MSEK. Av den del som Ahlsell finansierar, dvs MSEK 250 har fram tills nu 15 MSEK investerats. Av den del som finansieras av fastighetsägaren har cirka 95 MSEK hittills investerats.
Centrallagret i Hallsberg omfattar 235 000 kvadratmeter, av vilka 80 000 kvadratmeter är under tak. Totalt har Ahlsell cirka 750 medarbetare vid centrallagret och sedan det första investeringsprojektet kommunicerades 2015 har hanterad försäljningsvolym ökat med mer än 40% i Hallsberg.

Comments are closed.