Annons

100 Gbit Ethernet över koppar

När Aquantia lanserade sina första komponenter för 10 Gbit Ethernet över koppar trodde kanske många att gränsen för kopparledningen var nådd. Men nu kommer 100 Gbit Ethernet över koppar och marknaden ser ut att vara stor.

10aquant01

– Sociala medier, som Facebook och LinkedIn har ändrat förutsättningarna för hur ett datacenter bör byggas, säger Phil Delansay, ansvarig för affärsutveckling hos Aquantia och dessutom en av grundarna. Idag krävs oerhört mycket mer kommunikation i horisontalled för att inte skapa flaskhalsar. Det innebär massor av kommunikationskanaler med mycket hög hastighet. Däremot är inte avstånden särskilt långa, ofta bara runt en meter.

10aquant04
Hyperscaletopologi ger många parallella kanaler

Det här skapar en nisch för mycket snabb kommunikation över relativt korta avstånd. Optisk fiber är naturligtvis en möjlighet, men det är dyrt och onödigt komplicerat. I stället ser Phil Delansay en stor marknad för 100 Gbit Ethernet över koppar eller bakplan.

– Vi ser en gigantisk ökning av bandbredd de närmaste åren, där det mesta handlar om korta horisontella länkar. Med datacenter av typen hyperscale kan den totala bandbredden över korta 100 Gbit-länkar hamna uppåt två exabit/s framåt 2020.

10aquant03
Phil Delansay,  Aquantia

Aquantias nya 100 Gbit-lösning fungerar idag för bakplan (50 cm) och för kablar (SFP, QSFP och OSFP) upp till 3 m. Med kabelstandarden OSFP kan åtta 100 Gbit-signaler samsas i en kabel och den totala överföringskapaciteten blir 800 Gbit/s per kabel, fortfarande maximalt 3 m. För längre avstånd är det fortfarande optofiber som gäller.
Men Phil Delansay tror inte att utvecklingen stannar där.

– Idag klarar vi att köra 10 Gbit Ethernet i långa sträckor över tvinnad tvåtråd. 10GBASE-T används redan nu för att klara kommunikationen mellan de senaste extremt snabba WiFi-routrarna, där 1 Gbit/s inte längre räcker till. Vi får se vad som går att göra med 100 Gbit, men ännu så länge är 3 m fullt tillräckligt för de behov som finns.

För att klara 100 Gbit/s krävs förstås bra konstruktörer och bra processer. Aquantia samarbetar med Global Foundries och använder deras 14 nm FinFET-process. I samma process har Aquantia redan tagit fram sin 50 Gbit SERDES-komponent.
Helt klart är att Aquantia vill fortsätta att flytta fram positionerna för höghastighetskommunikation på kopparledningar. Det finns idag otroliga mängder datakabel som företagen inte gärna byter ut.

– Det mesta är dessutom av typen CAT5e och det ställer förstås till en del problem. Men vi har en lösning för att klara 5 Gbit/s över 100 m CAT5e och det är inte slut där. Det finns mycket kapacitet kvar i de gamla kablarna.

10aquant02
Faraj Aalaei, vd för Aquantia och Mike Cadigan, marknadsansvarig hos Globalfoundries med en 14 nm FinFET-wafer

Comments are closed.